Tedarik Yönetimi

Tedarik Yönetimi

Tedarik yönetimi; kurumunuzun devamlı ihtiyaç duyduğu organizasyonun en önemli yönetimidir. Var olan tesislerin ham madde ihtiyacını tesisin kurulumdan önce belirleyerek en efektif organizasyonun oluşumu sağlandığında en makul satın alma süreçleri oluşturulur ve işinizin devamlılığı sağlanır. Üretici firmaları iş hacminin %70 i satın almadan oluşurken, hizmet firmalarında bu oran %40 tır. Bu yüzden tedarik yönetimi bütün organizasyonun en kritik alanlarından biri olmakla beraber, yoğun bir biçimde yönetilmeye ihtiyaç duyar. Satın alma yönetimi aynı zamanda dış ve iç kaynak kullanımı ile de ilgilenir. TADA; iş sözleşme aşamalarıyla ilgili iyi tanımlanmış gereksinimleri ile ihtiyacınıza özel seçim süreci kurarak tam kontrollü tedarik yöntemi sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi

"Zincir boyundaki elemanlar ile kurumun iş süreçleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak, toplam maliyeti düşürecek ve hizmet seviyesini arttıracak işbirliği stratejilerini oluşturulması" olarak tanımlanan Tedarik Zinciri Yönetimi, tüm iş planlamalarının en önemli ayağını oluşturur; çünkü teknoloji değişiminin önlenemeyecek hızı, uluslararası ham madde ihtiyaçlarının değişmesi, üretim ve lojistik giderlerinin değişmesinden dolayı meydana gelen değiştirmelerden dolayı tedarik zincirinin yönetmelerini yeniden kurmayı gerektiriri. Her kurumun sahip olduğu insan, bilgi ve maddi kaynakları ile vizyonunun, rakipleri veya iş ortaklarının sahip olduklarından değişik olması, amaçlarına ulaşmak için izleyecekleri yolları, dolayısıyla tedarik zinciri yönetim organizasyonunu da farklı kılmaktadır. TADA, sistematik bir yaklaşım ile bu değişimlerde size rehberlik etmektedir. Değişen süreçlerin iyileştirilmesi, süreçler arası kopuklukların tespiti, performans yönetim modellerinin oluşturulması, süreç optimizasyon modellerinin oluşturulması gibi aşamaları içeren tedarik zinciri yönetimi çalışmaları ile TADA, firmanızın rekabet gücünü arttıran iş modellerini oluşturmaktadır.

ADRES

Beştepeler Mahallesi Nergiz Sokak No : 7/2 - 27/28 VIA Flat Yenimahalle Ankara Türkiye

TELEFON / FAKS

+90 [312] 400 01 83

+90 [312] 400 01 83

Copyright © 2017 TADA | Tüm hakları saklıdır. | İnternet sitemizdeki görseller lisanslıdır.
Design By Cogen® Yazılım